Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Leona Koubková
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: pembrolizumab, nemalobuněčný karcinom, plic, anti-PD1 protilátka
Citace: Koubková L. Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2016;12(5):621–625.

Souhrn

Vedle cytotoxické a cílené léčby se imunoterapie stala další možnou alternativou v terapii pokročilého bronchogenního karcinomu. Pembrolizumab je humanizovaná IgG4 monoklonální protilátka proti PD-1, která byla schválena FDA a EMA k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic u pacientů, jejichž nádory exprimují PD-L1 a kteří již byli léčeni nejméně jedním chemoterapeutickým režimem. Pacienti s pozitivními nádorovými mutacemi EGFR nebo ALK musí před léčbou pembrolizumabem být léčeni terapií schválenou při těchto mutacích. Bezpečnost a účinnost pembrolizumabu byly hodnoceny ve studii fáze II/III KEYNOTE-010.

Literatura

Koubková L. Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2016;12(5):621–625.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky