bosutinib

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lucia Vráblová
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Klíčová slova: bosutinib, chronická myeloidní leukemie, inhibitory tyrosinové kinázy
Citace: Vráblová L, Faber E. Bosutinib. Farmakoterapie 2016;12(5):627–630.

Souhrn

Bosutinib je perorálně podávaný selektivní kompetitivní duální inhibitor tyrosinových kináz (TKI) Src a Abl. Indikován je u pacientů s chronickou myeloidní leukemií, u nichž selhala nejméně jedna předchozí linie léčby TKI nebo u kterých vzhledem k profilu toxicity nepřichází v úvahu terapie jiným TKI. Účinnost a bezpečnost bosutinibu byla demonstrována ve studii STUDY 200, ve které prokázal významnou klinickou aktivitu a přijatelný profil toxicity u pacientů s CML v chronické fázi dříve léčených imatinibem, dasatinibem či nilotinibem; nejčastějšími nežádoucími účinky bosutinibu byly gastrointestinální obtíže, snadno ovlivnitelné podpůrnou léčbou.

Literatura

Vráblová L, Faber E. Bosutinib. Farmakoterapie 2016;12(5):627–630.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky