Generická substituce antimikrobiálních látek

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 1
PharmDr. Martina Vetchá 2
Autoři - působiště: 1 Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
2 Nemocnice Milosrdných bratří, Brno
Klíčová slova: generická substituce, antimikrobiální léky, antibiotika, bioekvivalenční studie
Citace: Vetchý D, Vetchá M. Generická substituce antimikrobiálních látek. Farmakoterapie 2016; 12(5):631–634.

Souhrn

Pravidla pro provádění bioekvivalenčních studií mají svá omezení. Porovnání biodostupnosti se většinou zjišťuje na zdravých subjektech s určitým BMI a po jednorázovém podání přípravku, které často nevede k dosažení terapeutické koncentrace. Celosvětový nárůst rezistentních a multirezistentních kmenů mikroorganismů vyvolává i diskusi ohledně generické substituce antimikrobiálních léčiv. Publikované studie zabývající se porovnáním originálních a generických antimikrobiálních léků popisují v souladu s uvedenými omezeními klinické rozdíly zejména u přípravků určených k terapii kriticky nemocných pacientů v nemocničních zařízeních.

Literatura

Vetchý D, Vetchá M. Generická substituce antimikrobiálních látek. Farmakoterapie 2016; 12(5):631–634.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky