Individualizovaná léčba metastatického kolorektálního karcinomu v závislosti na lokalizaci primárního nádoru

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ, Brno
Klíčová slova: metastatický kolorektální karcinom, lokalizace primárního nádoru, mutace, cetuximab, bevacizumab
Citace: Kiss I. Individualizovaná léčba metastatického kolorektálního karcinomu v závislosti na lokalizaci primárního nádoru. Farmakoterapie 2016;12(5):658–663.

Souhrn

Nádory tlustého střeva a konečníku představují vzhledem k odlišným klinickým i molekulárně genetickým charakteristikám značně heterogenní skupinu. Je známo, že přítomnost genetických mutací ovlivňuje výsledky terapie, kromě toho však bylo zjištěno, že při stejném způsobu léčby se liší i výsledky pacientů s různou lokalizací primárního nádoru – pacienti s nádory v pravé části colon mají obecně kratší přežití než pacienti s nádory levého tračníku. To může souviset jednak s pozdější diagnostikou pravostranných nádorů (méně nápadné symptomy), a především právě s molekulárně genetickými markery. Rozhodující pro výběr léčby tak zůstává výsledek molekulárně genetického vyšetření, lokalizace primárního nádoru má význam jako stratifikační faktor v klinických studiích.

Literatura

Kiss I. Individualizovaná léčba metastatického kolorektálního karcinomu v závislosti na lokalizaci primárního nádoru. Farmakoterapie 2016;12(5):658–663.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky