Současné možnosti léčby diseminovaného maligního melanomu

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ, Brno
Klíčová slova: maligní melanom, cílená terapie, imunoterapie, doba do progrese onemocnění, celkové přežití
Citace: Poprach A, Lakomý R. Současné možnosti léčby diseminovaného maligního melanomu. Farmakoterapie 2016;12(5):664–671.

Souhrn

Prognóza pacientů s lokálně pokročilým, inoperabilním či diseminovaným maligním melanomem je velmi vážná. Kombinovaná chemoterapie s cytokiny neprodlužuje celkové přežití. V současné době máme k dispozici řadu velmi účinných přípravků, které dramaticky změnily přežívání pacientů s pokročilým melanomem. Jsou jimi checkpoint inhibitory a cílená terapie. Díky těmto lékům se zvýšily počty odpovědí a také se prodloužilo přežívání pacientů s tímto fatálním onemocněním.

Literatura

Poprach A, Lakomý R. Současné možnosti léčby diseminovaného maligního melanomu. Farmakoterapie 2016;12(5):664–671.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky