Současné možnosti a novinky v léčbě HR+/HER2– karcinomu prsu

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Autoři - působiště: Komplexní onkologické centrum FN, Plzeň
Klíčová slova: pozitivita hormonálních receptorů, HER2-negativní karcinom prsu, hormonální terapie, tamoxifen, inhibitory aromatázy, palbociklib, everolimus, taselisib
Citace: Svoboda T. Současné možnosti a novinky v léčbě HR+/HER2– karcinomu prsu. Farmakoterapie 2016;12(5):672–677.

Souhrn

Naprostá většina nádorů prsu u žen je hormonálně závislých a HER2-negativních a standardem léčby u nich je endokrinní blokáda. V ní mají své pevné místo tamoxifen, inhibitory aromatázy, fulvestrant a u premenopauzálních pacientek ovariální suprese. Před zařazením chemoterapie se navíc k překonání možné rezistence vůči hormonální léčbě objevuje možnost kombinace s inhibitory mTOR nebo CDK4/6. V poslední době byla na všech významných konferencích prezentována řada dat týkajících se použití nových léčiv. Výborné výsledky jsou však vykoupeny zvýšením toxicity, která často může vést ke zhoršení kvality života, a také výrazným zvýšením nákladů souvisejících s léčbou. Zařazení do časnějších linií tedy bude z pohledu farmakoekonomiky komplikované.

Literatura

Svoboda T. Současné možnosti a novinky v léčbě HR+/HER2– karcinomu prsu. Farmakoterapie 2016;12(5):672–677.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky