Použití enzalutamidu před chemoterapií u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: androgenní receptor, kastračně rezistentní karcinom prostaty, enzalutamid
Citace: Fínek J. Použití enzalutamidu před chemoterapií u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Farmakoterapie 2016;12(5):682–685.

Souhrn

Donedávna jedinou doporučenou léčbou pro nemocné s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty, ovšem asymptomatické či s mírnými symptomy, bylo vyčkávání na výskyt symptomů a následné podání chemoterapie. Enzalutamid podaný před chemoterapií prodlužuje přežívání i dobu do radiografické progrese metastáz, a to ve všech podskupinách nemocných, a současně oddaluje nasazení chemoterapie.

Literatura

Fínek J. Použití enzalutamidu před chemoterapií u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Farmakoterapie 2016;12(5):682–685.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky