Strategie léčby metastatického onemocnění – skvamózní nemalobuněčné karcinomy plic

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Jan Špaček, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, Katedra klinické onkologie IPVZ, Praha
Klíčová slova: skvamózní karcinom, nemalobuněčný karcinom plic, chemoterapie, cílená léčba, imunoterapie
Citace: Petruželka L, Špaček J. Strategie léčby metastatického onemocnění – skvamózní nemalobuněčné karcinomy plic. Farmakoterapie 2016;12(5):686–692.

Souhrn

Ve srovnání s adenokarcinomy jsou skvamózní nemalobuněčné karcinomy (SCC) biologicky agresivnější a hůře ovlivnitelné dostupnou systémovou léčbou. Léčbou 1. linie pro nemocné s pokročilým SCC zůstává kombinační chemoterapie, nové možnosti terapie představují monoklonální protilátky (ramucirumab, necitumumab), a především imunoterapie blokátory kontrolních bodů imunitní odpovědi (nivolumab, pembrolizumab), které vedou k trvalé léčebné odpovědi a jsou účinné i u silně předléčených nemocných. Nasazení cílené terapie je u nemocných se SCC složité vzhledem ke genetické rozmanitosti, mutační náloži a nedostatku řídících mutací. Naproti tomu imunoterapie zřejmě v budoucnosti v terapii pacientů se SCC sehraje významnou, ne-li rozhodující roli.

Literatura

Petruželka L, Špaček J. Strategie léčby metastatického onemocnění – skvamózní nemalobuněčné karcinomy plic. Farmakoterapie 2016;12(5):686–692.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky