Dasatinib vs. nilotinib v léčbě chronické myeloidní leukemie – porovnání účinnosti

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Chronická myeloidní leukemie (CML) je nádorové onemocnění charakteristické přítomností Philadelphského chromosomu a fúzního genu BRC-ABL, jehož aktivita vede k neregulované lymfoproliferaci. Rozšíření možností léčby CML užitím tyrosinkinázových inhibitorů (TKI) Bcr-Abl imatinibu, dasatinibu a nilotinibu významně zlepšilo prognózu pacientů. TKI 2. generace dasatinib a nilotinib prokázaly v několika studiích s pacienty s CML v chronické fázi (CML-CP) vyšší účinnost (zpomalení progrese do akcelerované nebo blastické fáze) než imatinib. Účinnost dasatinibu a nilotinibu však nebyla dosud porovnána. Tato studie přináší porovnání výsledků léčby ze dvou jednoramenných studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky