Elotuzumab – první monoklonální protilátka k terapii pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Mnohočetný myelom (MM) je maligní onemocnění spojené s nekontrolovanou proliferací plazmatických buněk (PC) v kostní dřeni; maligní PC téměř vždy secernují monoklonální protein, který napomáhá při diagnostice a monitorování onemocnění i při hodnocení léčebné odpovědi. Přežívání pacientů s MM se v posledním desetiletí díky zavedení proteasomových inhibitorů (bortezomib, karfilzomib) a imunomodulačních látek (thalidomid, lenalidomid) a rozšířenému využití autologní transplantace kmenových buněk (ASCT) významně prodloužilo, ani moderní farmakoterapie však není schopna zabránit relapsům a MM časem dospívá do refrakterního stadia. Stále jsou proto vyvíjeny snahy o bližší poznání patobiologie tohoto onemocnění a hledány nové potenciálně využitelné terapeutické cíle. Takto byla identifikována molekula SLAMF7 (zvaná též CS1, CD319 či CRACC), povrchový receptor z rodiny SLAM (signaling lymphocytic activation molecule), a následně byla syntetizována monoklonální protilátka proti SLAMF7 – elotuzumab.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ivan Špička, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky