Sunitinib vs. pazopanib v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – výsledky studie z reálné praxe

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Biologická léčba zaujímá klíčové místo v terapii pacientů s metastatickým renálním karcinomem (mRCC). K lékům schváleným v 1. linii léčby mRCC patří sunitinib a pazopanib, při jejichž použití bylo v klinických studiích (sunitinib vs. interferon-α, pazopanib vs. placebo) prokázáno signifikantní prodloužení přežití bez progrese (PFS) a pozorován byl trend k prodloužení celkového přežití (OS). Účinnost obou léků přímo porovnala studie COMPARZ, ve které byla dokumentována non-inferiorita pazopanibu oproti sunitinibu z hlediska PFS, a rovněž OS bylo v obou ramenech podobné.

Studie COMPARZ však byla do jisté míry kritizována z hlediska své metodiky a přenesitelnosti získaných výsledků do klinické praxe, nepřinesla rovněž odpověď na otázku, do jaké míry ovlivňuje výběr prvoliniové léčby nemocných s mRCC výsledky terapie 2. linie.

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky