Nákladová efektivita pazopanibu v porovnání se sunitinibem u pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Tyrosinkinázové inhibitory sunitinib a pazopanib jsou schváleny v 1. linii léčby pacientů se světlobuněčným metastatickým renálním karcinomem (mRCC). Jejich účinnost a bezpečnost byly přímo porovnávány v non-inferioritní randomizované studii COMPARZ u více než 1 000 nemocných. Studie demonstrovala srovnatelnou účinnost sunitinibu a pazopanibu, pokud se týká délky přežití bez progrese onemocnění (PFS) či celkového přežití (OS), terapie pazopanibem však byla lépe snášena, a rovněž výsledky hodnocení kvality života vyšly příznivěji pro pazopanib. Studie COMPARZ se ovšem nezabývala relativní nákladovou efektivitou obou způsobů terapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky