Neoadjuvantní léčba pertuzumabem a trastuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu – pětileté výsledky studie NeoSphere

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Přínos kombinace anti-HER2 protilátek pertuzumabu a trastuzumabu (PT) byl prokázán nejprve u pacientek s HER2-pozitivním (HER2+) metastatickým karcinomem prsu (BC), který progredoval po terapii trastuzumabem. Následně byla kombinace PT hodnocena ve studiích II. fáze NeoSphere a TRYPHAENA a ve studii III. fáze CLEOPATRA: ve studii TRYPHAENA vedla neoadjuvantní léčba PT v kombinaci s chemoterapií k vysoké četnosti patologických kompletních remisí (pCR) (57,3–66,2 %), ve studii CLEOPATRA pak bylo při prvoliniové terapii metastatického onemocnění kombinací PT a docetaxelu zaznamenáno signifikantní prodloužení přežití bez progrese (PFS) i celkového přežití (OS). Rovněž v primární analýze studie NeoSphere bylo při přidání pertuzumabu (P) k trastuzumabu (T) a docetaxelu (D) dokumentováno statisticky významné zvýšení četnosti pCR (definována jako absence invazivního karcinomu v prsu) o 16,8 % (PTD: 46 % vs. TD: 29 %), jakož i četnosti totálních pCR (tpCR, definována jako absence invazivního karcinomu nejen v prsu, ale i v lymfatických uzlinách) o 17,8 % (PTD: 39 % vs. TD: 22 %).

Nová sféra neoadjuvantní léčby HER2-pozitivního karcinomu prsu (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky