Bezpečnost a účinnost trastuzumab emtansinu u pacientů s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu – metaanalýza

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom prsu (BC) je celosvětově jednou z nejčastějších malignit u žen. V souvislosti s pokroky na poli farmakoterapie se prognóza nemocných s BC v posledních desetiletích významně zlepšila, léčba pokročilého či metastatického BC (MBC) je však stále výzvou.

U 20 % BC je prokazována overexprese či amplifikace HER2, což je spojeno s horší prognózou, ale i s možností využití cílené léčby. Zavedeným lékem pro pacientky s HER2-pozitivním MBC je trastuzumab; nemocné, u nichž se vyvine rezistence vůči trastuzumabu, mohou být léčeny trastuzumab emtansinem (T-DM1). Jedná se o konjugát tvořený trastuzumabem, humanizovanou monoklonální IgG1 protilátkou, která je pomocí stabilního thioéterového můstku vázána na mikrotubulární inhibitor DM1 (derivative of maytansine 1). Zacílením na HER2 trastuzumab stimuluje na protilátkách závislou cytotoxicitu (ADCC), inhibuje dráhu PTEN/PI3K/Akt a indukuje apoptózu; DM1, který se uvolňuje po endocytóze komplexu HER2-T-DM1, v buňkách interferuje s cytoskeletem, navozuje zástavu buněčného cyklu a rovněž apoptózu.

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky