Účinnost a bezpečnost trastuzumab emtansinu u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem a mozkovými metastázami

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ke vzniku mozkových metastáz (BM) dochází u 15–30 % nemocných s pokročilým karcinomem prsu (BC), ještě častěji pak v případě HER2-pozitivního BC (míra exprese HER2 přímo koreluje s rizikem vzniku BM). Vzhledem k přítomnosti hematoencefalické bariéry jsou nádorové elementy formující metastázy v centrálním nervovém systému (CNS) do určité míry chráněny před účinkem systémově podávaných léčiv, zejména makromolekul (jako je i trastuzumab). V souvislosti s progresí onemocnění (neoangiogeneze v okolí makroskopických metastáz, relaps onemocnění) však dochází k narušení hematoencefalické bariéry, což umožňuje průnik léčiv i do metastáz v mozku a jejich protinádorové působení – například ve studii Stemmlera a spol. byly prokázány významné hladiny trastuzumabu v mozkomíšním moku po vzniku leptomeningeálních metastáz a/nebo radioterapii mozku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky