Afatinib vs. erlotinib ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým skvamózním karcinomem plic – studie LUX-Lung 8

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Skvamózní karcinom plic (SCC) představuje asi 20–30 % všech případů nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Přestože byly u SCC v posledních letech identifikovány specifické molekulárně genetické abnormality (amplifikace FGFR1, mutace DDR2 aj.), vývoj nových cílených léčiv v této indikaci zaostává v porovnání s adenokarcinomem, a donedávna byly jedinými léky schválenými ve 2. linii terapie nemocných se SCC pouze erlotinib a docetaxel. V prosinci 2014 byl americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA – Food and Drug Administration) registrován ramucirumab v kombinaci s docetaxelem pro léčbu pacientů s metastatickým NSCLC (skvamózním i neskvamózním) a v březnu 2015 nivolumab pro druholiniovou terapii nemocných s metastatickým skvamózním NSCLC.

Bylo zjištěno, že v patogenezi SCC se uplatňuje nadměrná exprese či amplifikace EGFR, a byly provedeny studie, které prokázaly přínos anti-EGFR léčby u pacientů se SCC. Vedle toho se ukázalo, že při vývoji SCC jsou významní i jiní členové rodiny ErbB – HER2, HER3, HER4 a jejich ligand NRG1 –, což vedlo k zahájení testování afatinibu. Afatinib je ireverzibilní inhibitor receptorů z rodiny ErbB, který v porovnání s tyrosinkinázovými inhibitory EGFR selektivně blokuje signalizaci všech homodimerů i heterodimerů tvořených EGFR, HER2, HER3 a HER4.

Komentář ke studii

MUDr. Markéta Černovská

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky