Afatinib vs. gefitinib v 1. linii léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a mutacemi EGFR – studie LUX-Lung 7

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V 1. linii léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) a mutacemi EGFR jsou registrovány tyrosinkinázové inhibitory (TKI) EGFR gefitinib, erlotinib a afatinib, které v porovnání se standardní chemoterapií založenou na platinových dubletech poskytují prodloužení přežití bez progrese (PFS) a zvýšení četnosti léčebných odpovědí (ORR). Účinnost těchto TKI dosud nebyla přímo porovnávána, a v metaanalýzách studií s těmito TKI byly shledány rozdíly pouze z hlediska profilu nežádoucích účinků (NÚ).

Mezi TKI 1. generace (gefitinibem a erlotinibem) a TKI 2. generace (afatinibem) však jsou rozdíly také v mechanismu účinku – TKI 1. generace vytvářejí reverzibilní vazbu a inhibují signalizaci pouze EGFR, zatímco afatinib se váže ireverzibilně a inhibuje signalizaci všech relevantních homo- i heterodimerů ze skupiny receptorů ErbB (EGFR/ ErbB1, HER2/ErbB2, ErbB3 a ErbB4). Na základě toho lze při aplikaci afatinibu očekávat rovněž výraznější inhibici nádorového růstu závislého na EGFR v porovnání s TKI 1. generace, a tedy i vyšší klinickou účinnost.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky