Karfilzomib v kombinaci s dexamethasonem vs. bortezomib v kombinaci s dexamethasonem u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – studie ENDEAVOR

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Bortezomib v kombinaci s dexamethasonem je standardem léčby pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem (R/R MM). Zavedení bortezomibu vedlo k významnému prodloužení přežívání nemocných, lék je však spojen s poměrně vysokým výskytem periferní neuropatie. Frekvenci tohoto nežádoucího účinku (NÚ) lze omezit subkutánní aplikací bortezomibu či využitím režimů s méně častým dávkováním bortezomibu, nadále však trvá potřeba účinných a dobře snášených léků v této indikaci.

Karfilzomib je novější přípravek, který se ireverzibilně váže na proteasom, což má za následek trvalejší inhibici proteasomu v porovnání s bortezomibem. Lze jej podávat v monoterapii (R/R MM) nebo v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem (relabující MM); klinické studie fáze Ib/II u pacientů s R/R MM naznačily jeho dobrou účinnost rovněž v kombinaci se samotným dexamethasonem.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky