Účinnost afliberceptu + FOLFIRI ve 2. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Aflibercept je v kombinaci s 5-fluorouracilem/ irinotekanem/leukovorinem (chemoterapeutický režim FOLFIRI) používán ve 2. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Přidání afliberceptu k FOLFIRI významně prodlužuje celkové přežívání (OS) pacientů. Je známo, že doba do progrese po ukončení 1. linie léčby je negativním prognostickým faktorem. Pacienti s progresí během 1. linie chemoterapie (CHT) nebo v průběhu 6 měsíců po jejím ukončení mají agresivnější formu onemocnění a horší prognózu. Ve studii VELOUR nevedlo u této skupiny nemocných přidání afliberceptu k prodloužení OS, což mohlo ovlivnit celkové výsledky jeho účinnosti. Tato analýza přináší podrobnější data o této skutečnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky