Účinnost a bezpečnost kabazitaxelu v reálné klinické praxi

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Základem léčby rekurentního/metastatického karcinomu prostaty je androgenní blokáda. Nejedná se však o kurativní léčbu a u řady pacientů dochází k progresi onemocnění nezávislé na androgenech. Pro tyto pacienty s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) je v 1. linii chemoterapie užíván docetaxel, který prodlužuje jejich celkové přežívání (OS). V posledních několika letech prokázalo účinnost v léčbě mCRPC před terapií docetaxelem i po ní několik dalších agens (enzalutamid, abirateron acetát, kabazitaxel). Zůstává tedy otázkou, z jaké sekvence léčby budou mít pacienti s mCRPC největší prospěch. Tato analýza přináší data o účinnosti kabazitaxelu v podmínkách reálné klinické praxe.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky