Snášenlivost fixní kombinace netupitantu a palonosetronu – poolovaná analýza studií II. a III. fáze

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Nauzea a zvracení navozené chemoterapií (CINV) mají významný dopad na kvalitu života pacientů i na compliance k léčbě. U vysoce emetogenní chemoterapie (například režimy založené na cisplatině či na antracyklinu a cyklofosfamidu) je proto standardem profylaxe CINV kombinací antagonisty receptoru pro 5-hydroxytryptamin typu 3 (5-HT3RA), antagonisty receptoru pro neurokinin typu 1 (NK1RA) a kortikosteroidu. Podávání 5-HT3RA a NK1RA je obvykle dobře snášeno, v souvislosti s aplikací některých 5-HT3RA však byly zaznamenány kardiovaskulární nežádoucí účinky (abnormality na EKG po intravenózním podání dolasetronu a ondansetronu). Po aplikaci palonosetronu byly popsány změny srdeční frekvence, žádné jiné klinicky významné kardiální abnormality však dokumentovány nebyly.

NEPA je fixní kombinací vysoce selektivního NK1RA netupitantu a 5-HT3RA palonosetronu, podávaná v jediné dávce perorálně. Byla vyvinuta s cílem zlepšení antiemetické kontroly (současné zacílení na dvě různé dráhy zapojené do regulace emeze) i adherence při zvýšeném pohodlí pro pacienta z hlediska užívání. Kardiovaskulární bezpečnost této kombinace již byla testována u zdravých dobrovolníků ve studii autorů Spinelli a spol., kteří nezjistili žádné (významné) změny na EKG.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky