Modifikovaný režim FOLFIRINOX v léčbě karcinomu pankreatu

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Modifikované chemoterapeutické schéma FOLFIRINOX je široce užíváno, přestože chybí validní údaje ohledně účinnosti u metastazujícího (MPC) nebo lokálně progredujícího (LAPC) karcinomu pankreatu. Právě u nemocných s těmito diagnózami byla nedávno provedena multicentrická studie II. fáze. Modifikované schéma FOLFIRINOX (irinotekan a bolus 5-FU snížený o 25 %) bylo podáváno celkem 31 nemocným s LAPC a 44 nemocným s MPC. U pacientů s MPC byla účinnost modifikovaného FOLFIRINOX srovnatelná se standardním FOLFIRINOX, s dosažením odpovědi u 35,1 %, celkovým přežitím 10,2 měsíce a přežitím bez progrese 6,1 měsíce. Naproti tomu u nemocných s LAPC byl zaznamenán výrazný přínos modifikace v přežití bez progrese (17,8 měsíce) i celkovém přežití (26,6 měsíce).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky