Význam chemoradioterapie v léčbě karcinomu pankreatu

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Význam chemoradioterapie u lokálně pokročilého karcinomu pankreatu je velmi diskutabilní a až donedávna zůstávala nejasná účinnost erlotinibu. Aktuálně proto byl hodnocen přínos obou přístupů. Studie LAP07 byla mezinárodní otevřená studie III. fáze čítající 442 osob. Při první randomizaci byli rozděleni k léčbě gemcitabinem (1 000 mg/m2 týdně) nebo k jeho kombinaci s erlotinibem (100 mg/den). Druhá randomizace (n = 269) byla provedena u osob dosáhnuvších PFS s odstupem čtyř měsíců, a to k uvedené chemoterapii nebo chemoradioterapii (54 Gy + kapecitabin). S mediánem sledování 36,7 měsíce byl medián celkového přežití od první randomizace srovnatelný u nemocných s chemoterapií i chemoradioterapií – 16,5 vs. 15,2 měsíce (HR: 1,03; 95% CI: 0,79–1,34; p = 0,83). Nesignifikantní byl též rozdíl v mediánu celkového přežití mezi nemocnými léčenými gemcitabinem a jeho kombinací s erlotinibem – 13,6 vs. 11,9 měsíců (HR: 1,19; 95% CI: 0,97–1,45; p = 0,09). Chemoradioterapie nicméně byla provázena omezením lokální progrese (32 % vs. 46 %; p = 0,03), a to bez zvýšení výskytu závažných projevů toxicity, s výjimkou nevolnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky