Neratinib v léčbě karcinomu prsu

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Neratinib je tyrosinkinázový inhibitor potlačující účinky epidermálního růstového faktoru (EGF), který je zamýšlen pro terapeutické využití u karcinomu prsu s cílem nabídnout nemocným účinnou léčbu vzhledem k velké heterogenitě tohoto onemocnění. Jeho účinnost v kombinaci se standardní neoadjuvantní chemoterapií byla ve studii I-SPY porovnávána oproti chemoterapii samotné, a to ve vztahu k předem definovaným biomarkerům choroby. Primárně sledovaný ukazatel, kterým bylo dosažení kompletní patologické odpovědi, byl výrazně vyšší u HER2-pozitivního, HR-negativního karcinomu. Kompletní odpovědi zde bylo dosaženo u 56 % pacientů vs. 33 % nemocných v kontrolní skupině. Pravděpodobnost pozitivní reakce na léčbu dosáhla 79 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky