Adjuvantní trojkombinační léčba s kapecitabinem u karcinomu žaludku

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

S cílem zhodnocení účinnosti a současně bezpečnosti adjuvantní chemoterapie třetí generace sestávající z epirubicinu, cisplatiny a kapecitabinu (ECX) u nemocných po radikální operaci pro karcinom žaludku byla provedena komparativní studie porovnávající tento přístup oproti standardní léčbě (tj. MacDonaldovu schématu s obsahem 5-fluorouracilu a leukovorinu). Oba zvolené přístupy vykazovaly srovnatelnou účinnost, přičemž multivariační analýzou se jako významný nezávislý prognostický faktor ukázal být věk; stadium N3 a resekční okraje pak byly nezávislými prognostickými faktory pro celkové přežití a přežití bez známek nemoci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky