Atezolizumab v léčbě uroteliálního karcinomu

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Atezolizumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka namířená proti proteinu PD-L1, čímž zamezuje interakci s CD80, a podporuje tak aktivitu cytotoxických T-lymfocytů. V současnosti je v USA schválena k užívání v léčbě karcinomů plic a močového měchýře. Právě ve druhé z uvedených indikací byla tato látka nedávno hodnocena v multicentrické studii II. fáze, čítající 310 nemocných. Celkové odpovědi bylo dosaženo u 27 % nemocných léčených atezolizumabem, v porovnání s 10 % u historických kontrol. Při mediánu sledování 11,7 měsíce byla pozorována odpověď na léčbu u 84 % pacientů, a to za příznivého bezpečnostního profilu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky