Kyselina retinová – naděje pro nemocné s akutní myeloidní leukemií?

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Akutní myeloidní leukemie je typická přítomností maligních blasticky změněných buněk s narušenou diferenciací, vyvolanou opakovanými mutacemi, jakou jsou např. mutace isocitrátdehydrogenázy (IDH1), zjišťované až u 15 % nemocných. Důsledkem těchto mutací je tvorba onkometabolitu 2-HG, způsobujícího hypermetylaci a dysregulaci diferenciace hemopoetických buněk. Nově se ukázalo, že podávání kyseliny all-trans retinové (ATRA) v klinicky dosažitelných dávkách výrazně podporuje konečnou diferenciaci granulocytů, a to jak ve vzorcích pacientů, tak i v myším modelu s přítomnou mutací IDH1. Cíleně potlačená tvorba 2-HG současně výrazně snižovala účinek ATRA u mutovaných IDH1 buněk. ATRA výrazně snižovala životaschopnost mutovaných IDH1 blastů a podporovala jejich apoptózu in vitro.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky