Cirkulující biomarkery u nemocných s metastazujícím karcinomem ledvin

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Studie RECORD-3 hodnotila non-inferioritu everolimu oproti sunitinibu ve vztahu k přežívání bez progrese u dosud neléčených nemocných s metastazujícím karcinomem ledviny. Ze vzorků krve odebraných při zahajování studie byla následně zjišťována souvislost mezi terapeutickou odpovědí a možnými biomarkery. Vzorky byly získány od celkem 442 z původně 471 randomizovaných pacientů, přičemž sledován byl vztah mezi přežitím bez progrese a kompozitním biomarkerovým skóre (CBS). Biomarkery specifickými pro everolimus byly CSF1, ICAM1, IL-18BP, KIM1 a TNFRII. Očekává se, že by tato zjištění mohla do budoucna posloužit k lépe volené farmakoterapii, uzpůsobené konkrétním potřebám nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky