Léčba mnohočetného myelomu ixazomibem

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Ixazomib je perorálně dostupný inhibitor proteasomu, vyvíjený k léčbě relabujícího/refrakterního mnohočetného myelomu, a to v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem. Právě účinnost této trojkombinace byla porovnávána oproti lenalidomidu s dexamethasonem ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii III. fáze (n = 722). Při mediánu sledování 14,7 měsíce bylo přežití bez progrese, jako primárně hodnocený ukazatel, signifikantně delší při užití trojkombinace – 20,6 měsíce vs. 14,7 měsíce (HR pro progresi či úmrtí: 0,74; p = 0,01). Výskyt závažných nežádoucích účinků byl přitom u obou přístupů prakticky srovnatelný – 47 % vs. 49 %. Ze závažných nežádoucích účinků byla u ixazomibu nejčastěji pozorována trombocytopenie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky