Predikovatelná odpověď temsirolimu v léčbě nemocných s karcinomem endometria

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Rapamycinová analoga se v minulosti ukázala jako účinná mj. v léčbě karcinomu endometria, jakkoliv míra tohoto účinku nebyla nikterak překvapivá. Výsledky nově publikované studie však poukazují na přítomnost možných faktorů, které terapeutický účinek např. temsirolimu mohou výrazně modifikovat. Prospektivním sledováním odebíraných vzorků krve a analýzou primárně odebrané tkáně u žen zahrnutých do studie GOG248 byla zjištěna zřejmá asociace delšího přežívání bez progrese (PFS) (HR: 0,16; 95% CI: 0,01–0,78) a vyšší odpovědi (RR) (rozdíl v odpovědi: 0,83; 95% CI: 0,03–0,99) u žen s přítomnou mutací AKT1. Vyšší hodnota PFS, nikoliv však RR, byla spojena také s mutací CTNNB1. Příznivé objektivní odpovědi na léčbu bylo dosaženo rovněž u žen s mutacemi TSC. Žádný vztah nebyl zjištěn u mutací v PIK3CA, PTEN, PIK3R1 či KRAS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky