Alisertib nadějí pro nemocné s neuroblastomem

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Alisertib je perorálně dostupný inhibitor kinázy Aurora A s preklinicky prokazovanou účinností u neuroblastomu, nádoru, v jehož léčbě se na klinické úrovni uplatňuje především irinotekan s temozolomidem. Ve studii I. fáze byla zjišťována nejvyšší tolerovaná dávka tohoto inhibitoru, podávaného s oběma uvedenými látkami u nemocných s refrakterní nebo relabující formou neuroblastomu (n = 22). Tato dávka činila 60 mg/m2 při možné podpoře myeloidním růstovým faktorem a cefalosporinové profylaxi. Důvodem pro tuto podporu byl častý výskyt trombocytopenie (84 %) a neutropenie (69 %). Nejčastějšími nehematologickými nežádoucími účinky byly průjem (55 %) a nevolnost (54 %). Celková odpověď na léčbu byla zaznamenána u 31,8 % nemocných. Dvouletého přežití bez progrese bylo dosaženo u 52,4 % osob.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky