Eribulin v porovnání s dakarbazinem v léčbě liposarkomu nebo leiomyosarkomu

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Eribulin, inhibitor mitózy, příznivě ovlivňuje délku přežití u nemocných s pokročilou formou sarkomu měkkých tkání. S tímto závěrem přicházejí autoři nerandomizované klinické studie III. fáze, v níž byly porovnávány účinnost a bezpečnost eribulinu v léčbě pokročilého nebo metastazujícího liposarkomu nebo leiomyosarkomu oproti aktivní léčbě, prezentované dakarbazinem (n = 452). Medián celkového přežití byl při léčbě eribulinem signifikantně delší – 13,5 měsíce vs. 11,5 měsíce (HR: 0,77; 95% CI: 0,62–0,95; p = 0,02). Výskyt nežádoucích účinků byl prakticky stejný v obou skupinách, nicméně závažné nežádoucí účinky stupně 3 a vyššího byly častější u pacientů léčených eribulinem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky