Optimální sekvenční léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem RAS: racionální biologické podklady pro volbu inhibitorů EGFR do 1. linie léčby

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové
Klíčová slova: metastazující kolorektální karcinom, mutace RAS, hypoxie, sekvenční léčba, léčba anti-EGFR
Citace: Kubala E. Optimální sekvenční léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem RAS: racionální biologické podklady pro volbu inhibitorů EGFR do 1. linie léčby. Farmakoterapie 2016;12(6):798–806.

Souhrn

Od roku 2013 jsou předkládány poznatky ze studií hledajících optimální léčbu nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC). Dosavadní výsledky léčby, přes vynaložené prostředky, nejsou uspokojivé a pětiletého přežití dosahuje jen 11,7 % pacientů. Stále více se ukazuje význam přítomnosti mutací RAS, která se v průběhu onemocnění mění. Hypoxie, jež přirozeně vzniká v rostoucím nádoru nebo vlivem antiangiogenní léčby, vyvolává negativní selekční tlak na buňky s mutací KRAS a vede ke vzniku nových mutovaných klonů v nádoru. Transformuje nemutovaný (divoký) typ RAS (wt RAS), který se aktivuje nezávisle na EGFR. Změněné mikroprostředí nádoru mění jeho chování. Anti-EGFR léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu s wt RAS v 1. linii vytváří změny v nádoru, které po vzniku rezistence významně zvyšují účinnost antiangiogenní léčby ve 2. linii. Naopak antiangiogenní léčba mCRC s wt RAS v 1. linii vyvolává změny, které snižují úspěšnost anti-EGFR léčby ve 2. linii. Pochopení tohoto biologického chování nádoru usnadňuje správnou volbu sekvenční léčby mCRC s wt RAS. Preklinické poznatky jsou potvrzovány v klinických studiích. Přesto existují rozporné výsledky studií porovnávajících léčbu s cetuximabem/panitumumab a bevacizumabem v 1. linii léčby mCRC s wt RAS. Postupnou analýzou studií FIRE-3, PEAK a CALGB/SWOG 80405 se daří najít správnou sekvenční léčbu.

Literatura

Kubala E. Optimální sekvenční léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem RAS: racionální biologické podklady pro volbu inhibitorů EGFR do 1. linie léčby. Farmakoterapie 2016;12(6):798–806.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky