Účinnost trazodonu v léčbě deprese a poruch spánku

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Psychiatrie
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Autoři - působiště: CEITEC-MU
PK LF MU a FN, Brno
KNP LF Univerzity Ostrava
Odd. psychiatrie FN, Ostrava
Klíčová slova: trazodon, mechanismus účinku, prolongovaná forma, deprese
Citace: Češková E. Účinnost trazodonu v léčbě deprese a poruch spánku. Farmakoterapie 2016;12(6):807–810.

Souhrn

Použití trazodonu má dlouhou historii. V poslední době se stal v léčbě depresivní poruchy opět středem pozornosti. Hlavními důvody jsou rozšiřující se poznatky o mechanismech účinku antidepresiv (AD) a dostupnost nové formy trazodonu s prodlouženým uvolňováním. Trazodon je nově řazen k multimodálním AD, protože se vyznačuje dvěma mechanismy antidepresivního účinku – méně výraznou inhibicí zpětného vychytávání serotoninu a významným antagonismem na postsynaptických receptorech typu 5-HT2A,C. V ČR je dostupná jeho nová forma pod názvem Trittico Prolong. Nově vyvinutá technologie umožňuje podávání účinné dávky jedenkrát za 24 hodin v monoterapii. Dále je uvedeno, v čem se trazodon liší od ostatních AD, a je diskutován jeho potenciál v léčbě farmakorezistentní deprese.

Literatura

Češková E. Účinnost trazodonu v léčbě deprese a poruch spánku. Farmakoterapie 2016;12(6):807–810.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky