Použití fixní trojkombinace atorvastatin/perindopril/amlodipin v praxi

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha

Souhrn

Pacient narozený v roce 1962 byl vyšetřen v Ambulanci pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze Nemocnice Na Homolce na doporučení interní ambulance, kde byla zjištěna hodnota krevního tlaku 199/140 mm Hg. Tato hodnota vyžadovala okamžitou terapii: na interní ambulanci byla zahájena léčba kombinací verapamil 240 mg denně a doxazosin 4 mg 3x denně a pacient byl objednán na vyšetření k vyloučení sekundární etiologie hypertenze.

V osobní anamnéze má pacient pouze potravinovou alergii a asthma bronchiale. Je nekuřák a abstinent. Přiznává, že již v mládí u něj byla zjištěna arteriální hypertenze, ale na pravidelné kontroly nedocházel. V rodinné anamnéze je významná arteriální hypertenze u obou rodičů, otec zemřel v 65 letech na plicní embolii, matka má ischemickou chorobu dolních končetin, zdravotní stav svého bratra pacient nezná.

Bylo provedeno základní laboratorní vyšetření: glykemie nalačno 6,73 mmol/l, kalemie 3,7 mmol/l, kreatinin 107 μmol/l – v normě. Při fyzikálním vyšetření byla popsána abdominální obezita s BMI 40 kg/m2! Po vyloučení sekundární endokrinní hypertenze (normální koncentrace aldosteronu v krvi, normální koncentrace katecholaminů) a nefrogenní a renovaskulární hypertenze (renální tepny bez stenóz dle CT, normální morfologie ledvin a nadledvin) byla farmakoterapie změněna na volnou kombinaci perindopril 10 mg, amlodipin 5 mg denně a amilorid/hydrochlorothiazid 5 mg/25 mg (půl tablety denně). Hodnota krevního tlaku při kontrole byla 185/105 mm Hg. Ambulantní 24hodinové monitorování krevního tlaku ukázalo průměr za 24 hodin 159/89 mm Hg, denní průměr 163/97 mm Hg a noční průměr 142/86 mm Hg.

Laboratorní a zobrazovací vyšetření provedená v odborné ambulanci vyloučila přítomnost poškození cílových orgánů, laboratorní vyšetření prokázalo koncentraci celkového cholesterolu 5,91 mmol/l, HDL-cholesterolu 0,95 mmol/l, LDL-cholesterolu 4,58 mmol/l, glykemie nalačno byla 6,12 mmol/l a hladina kreatininu činila 95 μmol/l. Pomocí tabulek SCORE bylo zhodnoceno celkové relativní riziko fatální kardiovaskulární nebo cerebrovaskulární příhody v následujících 10 letech: muž, věk 54 let, nekuřák, systolický krevní tlak 185 mm Hg, celkový cholesterol 5,91 mmol/l (zaokrouhleno nahoru 6 mmol/l); součet bodů 8, kategorie rizika 5–9 %, tj. kategorie vysokého rizika fatální kardiovaskulární nebo cerebrovaskulární příhody v následujících deseti letech. U pacienta byl zahájen komplexní program ke snížení rizika: dietní opatření, snížení hmotnosti, zvýšení fyzické aktivity. Terapie byla doplněna o léčbu hypercholesterolemie atorvastatinem 10 mg denně večer.

Po měsíci byla při kontrole krevního tlaku zjištěna hodnota 175/95 mm Hg, pacient byl zcela bez subjektivních obtíží, hmotnost se snížila o 5 kg (BMI 37 kg/m2). Pacient přiznal, že si občas zapomene vzít jeden ze tří léků na hypertenzi (perindopril, amilorid/hydrochlorothiazid nebo amlodipin) a má problém nezapomenout večerní dávku atorvastatinu. Tento pacient je ideálním kandidátem fixní kombinace k léčbě hypertenze a hypercholesterolemie atorvastatin/perindopril/amlodipin v dávce dle dosaženého krevního tlaku (cíl < 140/90 mm Hg v ordinaci lékaře) a LDL-cholesterolu < 3,0 mmol/l v primární prevenci kardiovaskulárních příhod.

V současné době pacient užívá fixní kombinaci atorvastatin/ perindopril/amlodipin (Lipertance) 10 mg/5 mg/5 mg a amilorid/hydrochlorothiazid 5 mg/25 mg (stále půl tablety denně). Po měsíci terapie byla hodnota krevní tlaku v ordinaci lékaře 153/89 mm Hg (průměr ze tří měření na končetině s vyššími hodnotami krevního tlaku). Pacient byl objednán ke kontrolnímu ambulantnímu 24hodinovému monitorování krevního tlaku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky