Komorbidity jako výzvy v léčbě deprese

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Dne 11. října 2016 se v prostorách Břevnovského kláštera v Praze uskutečnilo odborné sympozium organizované Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s firmou Servier, nazvané Komorbidity jako výzvy v léčbě deprese. V průběhu sympozia, jímž provázel prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha), vystoupili prof. Philip Gorwood, MD, PhD (Clinique des Maladies Mentales et de l'Encéphale, Saint-Anne Hospital, Paris Descartes University, Paříž, Francie), MUDr. Sylva Racková (Psychiatrická ambulance Třemošná) a doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky