Sakubitril/valsartan v léčbě chronického srdečního selhání

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
Autoři - působiště: II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: sakubitril/valsartan, chronické srdeční selhání, studie PARADIGM-HF
Citace: Bělohlávek J. Sakubitril/valsartan v léčbě chronického srdečního selhání. Farmakoterapie 2016;12(6):776–779.

Souhrn

Sakubitril/valsartan je nový lék indikovaný k terapii dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Jedná se o kombinaci inhibitoru neprilysinu, enzymu degradujícího natriuretické a další vazoaktivní peptidy (sakubitril), a blokátoru receptorů AT1 pro angiotenzin II (valsartan) v jedné molekule (v molárním poměru 1 : 1). Účinnost tohoto léku byla prokázána v multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studii PARADIGM-HF, ve které bylo při léčbě sakubitril/valsartanem v porovnání s terapií enalaprilem dokumentováno 20% snížení rizika kardiovaskulární mortality, 21% snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání a 16% snížení rizika celkové mortality. Těchto výsledků bylo dosaženo při dobré snášenlivosti sakubitril/valsartanu a bez výskytu závažných nežádoucích účinků. Tato terapie se tak jeví jako vhodná náhrada současné standardní léčby inhibitory systému renin-angiotenzin-aldosteron.

Literatura

Bělohlávek J. Sakubitril/valsartan v léčbě chronického srdečního selhání. Farmakoterapie 2016;12(6):776–779.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky