Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty a možnosti jeho léčby

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno
Klíčová slova: metastatický karcinom prostaty, docetaxel, kabazitaxel, abirateron, enzalutamid, radium-223
Citace: Katolická J. Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty a možnosti jeho léčby. Farmakoterapie 2016;12(6):789–792.

Souhrn

Metastatický karcinom prostaty (mCRPC) v současné době představuje onemocnění s celou řadou léčebných možností. V chemoterapii hraje významnou roli docetaxel, novější možností je použití kabazitaxelu. Abirateron jako první prokázal prodloužení přežití o 4,3 měsíce u nemocných neléčených chemoterapií pro mCRPC ve studii COU- AA-302, enzalutamid signifikantně prodlužuje přežití mužů s mCRPC předléčených docetaxelem v mediánu o 4,8 měsíce a snižuje riziko úmrtí z jakékoliv příčiny o 37 % ve srovnání s placebem. Radium-223 v současné době představuje důležitou léčebnou možnost pro pacienty se symptomatickým karcinomem prostaty s metastatickým kostním postižením jak v podání před docetaxelem, tak po docetaxelu.

Literatura

Katolická J. Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty a možnosti jeho léčby. Farmakoterapie 2016;12(6):789–792.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky