Alirocumab v terapii pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Familiární hypercholesterolemie (FH) je onemocnění charakteristické zvýšenými koncentracemi LDL-cholesterolu a časným rozvojem kardiovaskulárních (KV) onemocnění včetně koronárních příhod. I když léčba statiny toto nebezpečí snižuje, pacienti mají stále dvakrát vyšší riziko KV nemocí než běžná populace. Terapie lipoproteinovou aferézou je vyhrazena pro pacienty s těžkým KV postižením a zvýšenou koncentrací LDL-cholesterolu. Provádí se v jednonebo dvoutýdenních intervalech a snižuje koncentrace LDL-cholesterolu o 50–75 %. Alirocumab je inhibitor PCSK9, který v monoterapii či v kombinaci s hypolipidemiky snižuje LDL-cholesterol o 44–58 %, resp. o 62–72 %. Předkládaná studie přináší poznatky o vlivu alirocumabu na lipoproteinovou aferézu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky