Udržení remise a setrvání na monoterapii po 66 měsících u pacientů s psoriatickou artritidou léčených etanerceptem

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánětlivé onemocnění kloubů spojené s kožními psoriatickými projevy. Onemocnění může vést k nevratnému poškození kloubů, ovlivňujícímu fyzické funkce pacienta a kvalitu jeho života. Hlavním léčebným cílem u pacientů s PsA je dosažení remise a samozřejmě její následné udržení. Je tedy důležité, aby pacient dostával účinnou léčbu dlouhodobě.

Léčbu 1. linie představují tradiční chorobu modifikující léky (DMARD), nejčastěji metotrexát. Po selhání léčby DMARD je doporučeno zahájení terapie inhibitory TNF- α, často se používá kombinace těchto dvou skupin léků pro zlepšení účinnosti, snížení imunogenicity a prodloužení setrvání na léčbě. Vzhledem k tomu, že riziko imunogenicity je při léčbě etanerceptem minimální, není nutné jej doplňovat metotrexátem pro dosažení potřebné účinnosti.

Studie PROVE sledovala dlouhodobou adherenci k léčbě etanerceptem u pacientů s PsA v pravidelných intervalech po dobu 66 měsíců. Ve studii dosáhl poměrně vysoký podíl pacientů léčených etanerceptem remise do 6 měsíců od zahájení léčby, nyní byly publikovány výsledky post-hoc analýzy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky