Zlepšení klinických, funkčních a pracovních výsledků léčby u pacientů se spondyloartritidou léčených adalimumabem v podmínkách běžné klinické praxe ve střední a východní Evropě

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Ankylozující spondylitida (AS) a psoriatická artritida (PsA) patří do skupiny zánětlivých revmatických onemocnění označovaných jako spondyloartritidy (SpA). AS postihuje hlavně axiální části skeletu – páteř a sakroiliakální klouby – a může vést ke vzniku deformit a postižení pacienta. PsA se projevuje až u třetiny pacientů s psoriázou hlavně na periferních kloubech, může se však projevit i v axiálních oblastech, jako entezitida, daktylitida či psoriáza na kůži a nehtech. Pokud není PsA adekvátně léčena, může způsobit poškození kloubů a celkové postižení pacienta.

V biologické léčbě AS i PsA se v posledním desetiletí významně uplatňují inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru-α (TNF-α). Klinická účinnost a bezpečnost adalimumabu (ADA), rekombinantní plně humanizované monoklonální protilátky proti IgG1, v léčbě AS a PsA byla prověřena a demonstrována v řadě randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických studií. U některých jsou k dispozici výsledky otevřených extenzí, které dokumentují přínos léčby po dobu pěti let u pacientů s AS a po dva roky u pacientů s PsA. Tento typ studií probíhá za přísně definovaných podmínek, podmínky v běžné klinické praxi však mohou být odlišné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky