Vemurafenib a kobimetinib v léčbě pacientů s maligním melanomem s mutací genu BRAF – studie coBRIM

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Přibližně u 50 % metastatických melanomů je prokazována mutace genu BRAF V600, která vede ke konstitutivní aktivaci signální dráhy MAPK (mitogen-activated protein kinase). Vemurafenib je inhibitor kinázy BRAF, jehož podávání u pacientů s metastatickým melanomem s mutací BRAF V600 v porovnání s chemoterapií významně prodloužilo přežívání bez progrese (PFS) i celkové přežití (OS). Nejčastějšími nežádoucími účinky (NÚ) léčby vemurafenibem byly bolesti kloubů, rash, únava či fotosenzitivita; až u čtvrtiny nemocných se dále vyskytly sekundární kožní nádory, jejichž vznik souvisí s paradoxní aktivací dráhy MAPK. Reaktivace onkogenní signalizace prostřednictvím dráhy MAPK a kinázy MEK je rovněž zodpovědná přibližně za dvě třetiny případů získané rezistence vůči inhibitorům BRAF. Tyto poznatky tak vedly k testování kombinace inhibitoru BRAF s inhibitorem MEK. Studie BRIM-7 byla dávkovou studií fáze Ib, ve které byla hodnocena kombinace vemurafenibu a kobimetinibu. Ve studii byla demonstrována velmi dobrá protinádorová účinnost této terapie, potvrzen byl rovněž pokles výskytu sekundárních kožních nádorů. Kombinace vemurafenibu a kobimetinibu proto postoupila do dalších fází klinického hodnocení.

Komentář ke studii

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky