Ribociklib v 1. linii léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů – studie MONALEESA-2

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Standardem léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů (HR) a negativitou receptoru HER2 je hormonální terapie, u nemocných po menopauze jsou léky volby inhibitory aromatázy. V průběhu 1. linie hormonální léčby však dříve či později dochází ke vzniku rezistence, jsou proto vyvíjeny snahy o identifikaci léků, které by prodloužily či obnovily senzitivitu vůči této terapii.

Cyklindependentní kinázy 4 a 6 (CDK4/6) spolu s cyklinem D1 (který je kódován genem CCND1, přímým transkripčním cílem signalizace estrogenových receptorů) jsou významné z hlediska regulace buněčného cyklu. U HR-pozitivního karcinomu prsu jsou často nacházeny overexprese CDK4/6 a amplifikace CCND1, přičemž tyto abnormality jsou klíčovými mediátory rezistence vůči hormonální léčbě. V souladu s tím se ukázalo, že inhibice dráhy cyklinu D, CDK4/6, INK4 (inhibitor CDK4) a retinoblastomového proteinu (pRb) je účinnou strategií v 1. linii terapie nemocných s pokročilým HR-pozitivním karcinomem prsu i pacientek, u nichž došlo k progresi po předchozí hormonální léčbě.

Ribociklib je perorálně podávaný selektivní inhibitor CDK4/6 s malou molekulou, který blokuje fosforylaci pRb, tím brání progresi buněčného cyklu a indukuje zástavu buněčného cyklu ve fázi G1. Protinádorová účinnost ribociklibu byla naznačena v preklinických studiích; ve studii fáze Ib u postmenopauzálních nemocných s pokročilým HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu prokázal ribociklib v kombinaci s letrozolem příznivý bezpečnostní profil a významnou klinickou aktivitu, a to zejména u pacientek, které dosud nebyly léčeny systémovou terapií pro pokročilé onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky