Účinnost a bezpečnost tocilizumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – metaanalýza

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

V 1. linii léčby pacientů s revmatoidní artritidou jsou doporučeny (syntetické) chorobu modifikující léky (DMARD), a není-li při použití této terapie dosaženo vytčeného léčebného cíle, je indikováno přidání biologického léku. Jak ovšem ukazují rozsáhlé kohortové studie, až třetina nemocných léčených kombinací syntetického a biologického DMARD syntetický DMARD přestane užívat, nejčastěji kvůli výskytu nežádoucích účinků (především gastrointestinálních). Jaký biologický lék by měl být preferován v monoterapii u pacientů, u nichž není možná kombinovaná léčba, však dosud nebylo určeno – vzhledem k nedostatku studií přímo porovnávajících jednotlivé léky nejsou k dispozici údaje o tom, který z dostupných biologických léků je v monoterapii nejúčinnější a nejlépe snášený. Výjimkou je randomizovaná kontrolovaná dvojitě zaslepená studie ADACTA, která prokázala superioritu tocilizumabu oproti adalimumabu u nemocných s revmatoidní artritidou, které je třeba léčit monoterapií biologickým lékem. Ani u tocilizumabu však není dostatečně jasné, zda je v monoterapii stejně účinný jako v případě, kdy je kombinován se syntetickými DMARD.

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky