Léčba edoxabanem oproti léčbě warfarinem u pacientů s fibrilací síní – studie ENGAGE AF-TIMI 48

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.
Autoři - působiště: Kardiologické oddělení Interní kliniky 1. LF UK, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha

Souhrn

Edoxaban je perorální reverzibilní přímý inhibitor aktivovaného faktoru X s lineárním farmakokinetickým profilem a 62% biologickou dostupností. Maximum koncentrace je dosaženo za 1 až 2 hodiny od podání a 50 % eliminace probíhá ledvinami. Studie porovnávala dvě dávky edoxabanu (vysoká 60 mg a nízká 30 mg) podávaného jednou denně oproti léčbě warfarinem u pacientů s fibrilací síní, kteří měli střední až vysoké riziko cévní mozkové příhody (CMP).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky