Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s radiografickou a non-radiografickou axiální spondyloartritidou

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Spondyloartritidy (SpA) představují skupinu onemocnění se společnými klinickými i radiografickými charakteristikami a genetickým pozadím. Skupina zahrnuje pět jednotek: ankylozující spondylitidu (AS), psoriatickou artritidu, artritidu asociovanou se zánětlivými onemocněními střev, reaktivní artritidu a nespecifickou artritidu. Při SpA je postižen především axiální skelet – dochází ke vzniku erozí a k novotvorbě kosti v oblasti sakroiliakálního skloubení a/nebo páteře (tzv. axiální SpA). Ostatní projevy spondyloartritid zahrnují asymetrickou oligoartritidu, entezitidu, daktylitidu a specifické extraskeletální manifestace (např. psoriázu, uveitidu či zánětlivá onemocnění střev). Ankylozující spondylitida je obvykle diagnostikována na základě RTG pánve a nálezu bilaterální sakroiliitidy (tzv. radiografická axiální SpA). U některých pacientů není sakroiliitida patrná na RTG, lze ji však prokázat při vyšetření MR. V takovém případě se jedná o tzv. non-radiografickou axiální SpA (nr-axSpA), která zřejmě představuje časné stadium AS. Axiální spondyloartritida je závažné onemocnění, které významně snižuje kvalitu života pacientů, vede ke zhoršení fyzické funkce a snižuje pracovní produktivitu.

V 1. linii léčby nemocných s axiální SpA jsou doporučována nesteroidní antirevmatika – běžné syntetické chorobu modifikující léky (DMARD) jsou u těchto pacientů bez účinku. U nemocných, u kterých nejsou nesteroidní antirevmatika dostatečně účinná nebo kteří je špatně snášejí, je indikována terapie anti-TNF-α. Z těchto léků jsou k terapii AS v současné době schváleny infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab a golimumab, z nichž adalimumab, etanercept, certolizumab a golimumab jsou registrovány i k terapii nr-axSpA. Golimumab je plně humánní monoklonální IgG1κ protilátka, která je schopna vázat transmembránový i solubilní TNF-α. U nemocných se SpA se podává v dávce 50 mg 1x měsíčně subkutánně; u pacientů s tělesnou hmotností > 100 kg a nedostatečnou klinickou odpovědí při dávce 50 mg je možné zvýšit dávku na 100 mg 1x měsíčně. U pacientů s AS a psoriatickou artritidou se golimumab aplikuje v monoterapii, u nemocných s revmatoidní artritidou se doporučuje kombinovat jej s metotrexátem.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky