Účinnost a bezpečnost neoadjuvantní léčby kombinací docetaxelu, karboplatiny, trastuzumabu a pertuzumabu u pacientek s karcinomem prsu

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Amplifikace či nadměrná exprese receptoru HER2 je prokazována u 20–25 % případů karcinomu prsu. Historicky byla spojena s agresivnějším fenotypem onemocnění (vyšší jaderný grade, zvýšený metastatický potenciál buněk), prognóza pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu se však významně zlepšila v souvislosti se zavedením monoklonálních protilátek proti HER2 trastuzumabu a později pertuzumabu.

Účinnost kombinace trastuzumabu a pertuzumabu v neoadjuvantním zařazení byla prokázána ve studii NeoSphere, ve které vedlo přidání pertuzumabu ke kombinaci docetaxelu a trastuzumabu k signifikantnímu zvýšení četnosti patologických kompletních remisí (pCR) – 45,8 % vs. 29,0 %. Zvýšení četnosti pCR bylo demonstrováno i v následně provedené studii TRYPHAENA, v níž byla kombinace trastuzumabu a pertuzumabu přidána k režimu založenému na antracyklinech nebo k režimu bez antracyklinů; při terapii kombinací docetaxelu, karboplatiny, trastuzumabu a pertuzumabu přitom byla dokumentována pCR u 51,9 % pacientek.

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Betlachová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky