Účinnost a bezpečnost paliperidon palmitátu aplikovaného jednou za tři měsíce u pacientů se schizofrenií

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

U pacientů se schizofrenií se často setkáváme s různou mírou non-adherence, která negativně ovlivňuje výsledky léčby i čerpání zdrojů. Řešením této situace mohou být dlouhodobě působící injekčně aplikovaná (LAI) antipsychotika, u nichž odpadá nutnost každodenního užívání, jsou zaručeny setrvalé koncentrace účinné látky a adherence k terapii je snadno kontrolovatelná.

Z moderních LAI antipsychotik jsou k dispozici risperidon, paliperidon palmitát, olanzapin embonát a aripiprazol. Paliperidon palmitát se podává 1x měsíčně (PP1) a je indikován k udržovací léčbě schizofrenie u dospělých pacientů stabilizovaných na terapii paliperidonem či risperidonem. Nově je tato látka k dispozici také ve formě aplikované 1x za 3 měsíce (PP3), přičemž předběžné výsledky klinických studií ukazují, že u převážné většiny nemocných se schizofrenií stabilizovaných na terapii PP1 a následně převedených na léčbu PP3 nedochází k návratu symptomů schizofrenie.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky