Účinnost a bezpečnost evolocumabu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Evolocumab je plně humánní IgG2 monoklonální protilátka inhibující molekulu PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/ kexin type 9) a jí zprostředkovanou proteolytickou degradaci jaterních receptorů pro lipoprotein LDL, což vede k účinnější eliminaci částic nesoucích apolipoprotein B. V klinických studiích II. a III. fáze provedených u různých skupin pacientů byla dokumentována účinnost evolocumabu z hlediska snížení koncentrace LDL-cholesterolu a dalších aterogenních částic, u nemocných se smíšenou hyperlipidemií však při této terapii bylo pozorováno zvýšení koncentrací remnantních lipoproteinů odvozených od chilomikronů či VLDL. Eliminace remnantních částic představuje komplexní proces, při kterém se uplatňuje více různých receptorů (nejen receptor pro LDL), a dosud nebylo známo, jaký je účinek léčby evolocumabem u pacientů s vyšší koncentrací triglyceridů a remnantních lipoproteinů.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky