Časná klinická odpověď predikuje dlouhodobé výsledky léčby certolizumab pegolem u pacientů s axiální spondyloartritidou nebo psoriatickou artritidou

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

V rámci doporučení léčby pacientů se spondyloartritidami a psoriatickou artritidou je kladen důraz na dosažení klinické remise, nebo alespoň velmi nízké aktivity onemocnění. Účinek léčby k cíli by u těchto jedinců měl zahrnovat zmírnění klinických příznaků, normalizaci laboratorních parametrů, a tím i zlepšení kvality života s možností plně se zapojit do společenských aktivit. Cíle léčby, tedy neaktivního onemocnění, by mělo být dosaženo v období do 6 měsíců od zahájení terapie, přičemž po 3 měsících lze léčbu modifikovat dle účinnosti a snížení aktivity onemocnění. S ohledem na takto nadefinované cíle je zřejmé, že výběr pacientů, u kterých s velkou pravděpodobností těchto cílů nelze dosáhnout, by mohl vést ke zvýšení účinnosti terapie, pokud by byla ukončena méně úspěšná léčba.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky